Monumento

ogaworks

2018-12-27

Tags: ocr-generated CentralVisayas CebuCity

Guide plate text

This content was transcribed by optical character recognition. Please cooperate with proofreading.

ocr-generated Ang garbo, kahiusahan ug kulturanhong
-bahandi sa usa ka kaliwat nanukad gikan
sa pag-ila sa katawhan sa ilang kaugalingon
ug sa kasaysayan niini. Ang pagsabot sa
katawhan sa ilang pagkatawhanon mosangpot
usab gikan sa espirituhanong pagtuo o tradis-
yon, nga milungtad sa daghang mga siglo. Kini
maoy nag-umol sa kabilin sa usa ka nasod. .
Ang mga Sugboanon dako kaayo ug natampo sa
• atong pagkanasod ug sa kalamboan sa kasaysayan
sa Pilipinas - - gikan sa unang mga Pilipinhon, ngadto
sa sinugdanan sa Uropanhong kolonisasyon, sa rebo-
lusyon sa 1896, ug sa pagkatawo sa Republika sa
Pilipinas. Ang bayanihong tampo sa mga Sugboanon ug
# ang kasugiran sa mga hitabo, labina sa kaislahan sa Sugbo,
• maoy mahinungdanong mga bahin sa kaugnaran sa nasod -
nga ato na nga nasayran karon.
Ang ilang natampo kinahanglan ug angayan nga sundogon,
patunhayon ug pasidunggan pinaagi sa usa ka kasinatian nga
matahom, malungtarong bantayog..
Kining gama sa arte sa Parian Park maoy usa ka mahalon nga kabilin •
«sa Dakbayan ug Lalawigan sa Sugbo. Kining bantayog nga kinulit sa
hulagway maoy usa ka 'dungog ngatdo sa mga Sugboanon ug maoy a
* usa ka gasa, pagtahod, pasalamat ug timaan sa pagbati ngadto sa.
katawhang Pilipinhon ug maoy bahandi sa atong kaliwat.
Among pahalipayan ang magkukulit niini tungod sa iyang maanindot nga
buhat ug dakong sakripisyo aron pagkab-ot sa iyang panglantaw ig hunahuna,“
i aron kini kapahimuslan sa tanang kaliwatan..
Among ipahayag ang pasalamat ngadto sa mga sponsor, mga trabahador ug mga
institusyon nga mitabang niining halangdon nga paningkamot.
4. Dakbayan sa Sugbo, Pilipinas, Disyembre 8, 2000.,
SZAMY
* (Translated by: LUDABI, Inc.)
enne lub
HERITAGE
OF CEBU
thern Mailda
His Eminence, Ricardo J. Cardinal Vidal
Chairman /
Heritage of Cebu Foundation
CLAROSO
U MARIE
Hon. Mayor Awin B. Garcia.
Vice Chairman President
* Heritage of Cebu Foundation-

Texts

monumento
2018-12-27 16:51 (0)
monumento

Comments/Photos

Footprints

0 footprints lefted here.

Embed tag

Guide plate Tour

Spots near

ogaworks (2018/12/28)
Tags: ocr-generated CentralVisayas CebuCity
ogaworks (2018/12/27)
Tags: auto-translate CentralVisayas CebuCity
ogaworks (2018/12/28)
Tags: ocr-generated CentralVisayas CebuCity
ogaworks (2018/12/27)
Tags: ocr-generated CentralVisayas CebuCity